Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Unichem Laboratories Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće.) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-705/14, Unichem Laboratories protiv Komisije

(predmet C- 166/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Unichem Laboratories Ltd (zastupnici: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine pobijanu presudu;

u cijelosti poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se odnosi na društvo Unichem; i

naloži Komisiji da snosi vlastite troškove i troškove društva Unichem u vezi s ovim postupkom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Unichem tvrdi da je Opći sud počinio sljedeće pogreške koje se tiču prava:

Kao prvo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je Komisija nadležna za donošenje odluke na temelju članka 101. stavka 1. UFEU-a u pogledu društva Unichem jer je:

Opći sud pogrešno primijenio pravne kriterije za utvrđivanje postojanja jedinstvenog gospodarskog subjekta; i jer je

Opći sud pogrešno smatrao da je društvo Unichem izravno odgovorno kao supotpisnik nagodbe.

Kao drugo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što nije primijenio test objektivne nužnosti iz presude BAT.

Kao treće, u slučaju da nagodbe ulaze u područje primjene članka 101. UFEU-a, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je nagodbu društva Niche pogrešno kvalificirao kao povredu „s obzirom na cilj”.

Kao četvrto, Opći sud povrijedio je obvezu obrazlaganja predviđenu člankom 36. Statuta Suda Europske unije time što je odbacio tumačenje društva Niche u pogledu nagodbe, a da pritom nije odgovorio na njegove pravne argumente.

Kao peto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je društvo Niche potencijalni konkurent društvu Servier.

Kao šesto, Opći sud povrijedio je temeljno načelo jednakog postupanja time što je prema društvu Niche postupao drukčije nego prema drugim proizvođačima generičkih lijekova koji su se nalazili u sličnim situacijama i time što je nagodbu društva Niche pogrešno kvalificirao kao povredu „s obzirom na cilj” iz članka 101. stavka 1. UFEU-a.

Kao sedmo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što nije priznao da nagodba ispunjava kriterije za izuzeće iz članka 101. stavka 3. UFEU-a.

Kao osmo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno primijenio pravne kriterije za utvrđivanje povrede prava obrane društva Niche i/ili načela dobre uprave.

____________