Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-705/14. sz., Unichem Laboratories kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen az Unichem Laboratories Ltd által 2019. február 22-én benyújtott fellebbezés

(C-166/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Unichem Laboratories Ltd (képviselők: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

teljes egészében semmisítse meg a megtámadott határozatot az Unichemet érintő részében; és

a Bizottságot kötelezze arra, hogy a saját költségein felül viselje az Unichem részéről a jelen eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Unichem szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot:

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésén alapuló határozatot hozzon az Unichem tekintetében, mivel:

a Törvényszék tévesen alkalmazta az egyetlen gazdasági szereplő meghatározására vonatkozó jogi tesztet; és

a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az Unichem a peren kívüli egyezség társaláírójaként közvetlenül felelős.

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy nem alkalmazta a BAT ítéletben kifejtett objektív szükségességi tesztet.

Harmadszor, abban az esetben, ha a peren kívüli egyezség az EUMSZ 101. cikk hatálya alá tartozik, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a Niche peren kívüli egyezségét „cél általi” megsértésnek minősítette.

Negyedszer a Törvényszék megsértette a Bíróság alapokmányának 36. cikkében előírt indokolási kötelezettséget amikor a jogi érvek értékelése nélkül elutasította a peren kívüli egyezség Unichem általi értelmezését.

Ötödszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a Niche és az Unichem a Servier lehetséges versenytársai voltak.

Hatodszor a Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód alapelvét, amikor a hasonló helyzetben lévő generikus gyógyszereket gyártó vállalkozásokhoz képest eltérően bánt az Unichemmel és a Niche-csel, és a Niche peren kívüli egyezségét tévesen az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett „cél általi” jogsértésnek minősítette.

Hetedszer a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy nem ismerte, hogy a peren kívüli egyezség eleget tesz az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi feltételeknek.

Nyolcadszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy tévesen alkalmazta az Unichem és a Niche védelemhez való joga megsértésének és/vagy a megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésének fennállására vonatkozó jogi tesztet.

____________