Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Unichem Laboratories Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 decembrie 2018 în cauza T-705/14, Unichem Laboratories/Comisia

(Cauza C-166/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Unichem Laboratories Ltd (reprezentanți: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în întregime a hotărârii atacate;

anularea deciziei atacate în măsura în care o privește pe Unichem și

obligarea Comisiei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată ale Unichem efectuate în prezenta procedură și în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Unichem susține că Tribunalul a săvârșit erori de drept:

În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că Comisia are competența de a adresa Unichem o decizie în temeiul articolului 101 alineatul (1), întrucât:

Tribunalul a aplicat în mod greșit criteriile juridice pentru a stabili existența unei entități economice unice și

Tribunalul a afirmat în mod greșit faptul că Unichem era în mod direct responsabilă în calitate de cosemnatară a acordului de soluționare amiabilă.

În al doilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că nu a aplicat criteriul necesității obiective din Hotărârea BAT.

În al treilea rând, în cazul în care acordurile de soluționare amiabilă intră în domeniul de aplicare al articolului 101 TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că caracterizat în mod greșit acordul de soluționare amiabilă a Unichem ca fiind o încălcare „prin obiect”.

În al patrulea rând, Tribunalul a încălcat obligația de motivare prevăzută la articolul 36 din Statutul Curții de Justiție prin faptul că a respins interpretarea Unichem a acordului de soluționare fără a răspunde argumentelor juridice ale acesteia.

În al cincilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că Niche și Unichem erau un concurent potențial al Servier.

În al șaselea rând, Tribunalul a încălcat principiul fundamental al egalității de tratament prin faptul că a aplicat Unichem și Niche un tratament diferit de cel aplicat altor societăți producătoare de medicamente generice în situații similare și prin faptul că a calificat în mod greșit acordul de soluționare amiabilă drept încălcare „prin obiect” a articolului 101 alineatul (1) TFUE.

În al șaptelea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin aceea că nu a recunoscut faptul că acordul de soluționare amiabilă îndeplinește criteriile de exceptare prevăzute la articolul 101 alineatul (3) TFUE.

În al optulea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a aplicat în mod greșit criteriile juridice pentru stabilirea existenței unei încălcări a dreptului la apărare al Unichem și/sau a principiului bunei administrări.

____________