Language of document :

Pritožba, ki jo je Unichem Laboratories Ltd vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-705/14, Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva C-166/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Unichem Laboratories Ltd (zastopniki: F. Carlin, barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga naj:

izpodbijano sodbo v celoti razveljavi;

izpodbijani sklep v celoti razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na družbo Unichem; in

Komisiji naloži, da nosi svoje stroške in stroške družbe Unichem, povezane s temi postopki in postopki pred Splošnim sodiščem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Unichem navaja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo:

Prvič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je Komisija pristojna, da družbi Unichem izda sklep na podlagi člena 101(1) PDEU:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravno merilo za ugotovitev obstoja enega samega gospodarskega subjekta; in

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je družba Unichem neposredno odgovorna kot sopodpisnica sporazuma o poravnavi.

Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da ni uporabilo merila objektivne nujnosti, ki izhaja iz sodbe BAT.

Tretjič, če sporazumi o poravnavi spadajo v člen 101 PDEU, je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je sporazum družbe Niche o poravnavi opredelilo kot kršitev „zaradi cilja“.

Četrtič, Splošno sodišče je kršilo obveznost obrazložitve iz člena 36 Statuta Sodišča s tem, da je razlago, ki jo je družba Unichem podala v zvezi s sporazumom o poravnavi, zavrnilo, ne da bi obravnavalo njene pravne trditve.

Petič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da sta družbi Niche in Unichem potencialni konkurentki družbe Servier.

Šestič, Splošno sodišče je kršilo temeljno načelo enakega obravnavanja s tem, da je družbi Unichem in Niche obravnavalo različno od drugih družb, ki proizvajajo generična zdravila, ter da je sporazum družbe Niche o poravnavi opredelilo kot kršitev zaradi cilja v okviru člena 101(1) PDEU.

Sedmič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da ni ugotovilo, da sporazum o poravnavi izpolnjuje merila za uporabo izjeme iz člena 101(3) PDEU.

Osmič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno uporabilo pravno merilo pri ugotavljanju, ali sta bila družbama Unichem in Niche kršeni pravica do obrambe in/ali načelo dobrega upravljanja.

____________