Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Niche Generics Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-701/14, Niche Generics protiv Komisije

(predmet C- 164/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Niche Generics Ltd (zastupnici: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine pobijanu presudu;

u cijelosti poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se odnosi na društvo Niche; i

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova i troškova društva Niche u vezi s ovim postupkom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Niche ističe da je Opći sud počinio sljedeće pogreške koje se tiču prava:

Kao prvo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što nije primijenio test objektivne nužnosti iz presude BAT.

Kao drugo, u slučaju da nagodbe ulaze u područje primjene članka 101. UFEU-a, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je nagodbu društva Niche pogrešno kvalificirao kao povredu „s obzirom na cilj”.

Kao treće, Opći sud povrijedio je obvezu obrazlaganja predviđenu člankom 36. Statuta Suda Europske unije time što je odbio tumačenje društva Niche u pogledu nagodbe, a da pritom nije odgovorio na njegove pravne argumente.

Kao četvrto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je društvo Niche potencijalni konkurent društvu Servier.

Kao peto, Opći sud povrijedio je temeljno načelo jednakog postupanja time što je prema društvu Niche postupao različito nego prema drugim proizvođačima generičkih lijekova koji su se nalazili u sličnim situacijama i time što je nagodbu društva Niche pogrešno kvalificirao kao povredu „s obzirom na cilj” iz članka 101. stavka 1. UFEU-a.

Kao šesto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što nije priznao da nagodba ispunjava kriterije za izuzeće iz članka 101. stavka 3. UFEU-a.

Kao sedmo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno primijenio pravne kriterije za utvrđivanje povrede prava obrane društva Niche i/ili načela dobre uprave.

Kao osmo, Opći sud povrijedio je opće načelo prava Unije o proporcionalnosti time što je potvrdio iznos novčane kazne koji nije bio proporcionalan u odnosu na financijska sredstva društva Niche.

____________