Language of document :

Pritožba, ki jo je Niche Generics Ltd vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-701/14, Niche Generics/Komisija

(Zadeva C-164/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Niche Generics Ltd (zastopniki: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo v celoti razveljavi;

razglasi ničnost spornega sklepa v delu, v katerem se nanaša na družbo Niche, in

Komisiji naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov družbe Niche, povezanih s tem postopkom in s postopkom pred Splošnih sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Niche trdi, da je Splošno sodišče:

prvič, napačno uporabilo pravo, ker ni uporabilo merila objektivne nujnosti iz sodbe BAT;

drugič, napačno uporabilo pravo – če sporazumi o poravnavi spadajo na področje uporabe člena 101 PDEU – ker je sporazum o poravnavi družbe Niche opredelilo kot kršitev „po predmetu“;

tretjič, kršilo obveznost obrazložitve iz člena 36 Statuta Sodišča, ker je zavrnilo razlago družbe Niche glede sporazuma o poravnavi, ne da bi odgovorilo na njene pravne argumente;

četrtič, napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da je družba Niche potencialni konkurent družbe Servier;

petič, kršilo temeljno načelo enakega obravnavanja s tem, da je družbo Niche obravnavalo drugače od ostalih družb, ki proizvajajo generična zdravila in ki so v podobnem položaju, ter sporazum o poravnavi družbe Niche napačno opredelilo kot kršitev člena 101(1) PDEU „po predmetu“;

šestič, napačno uporabilo pravo, ker ni priznalo, da sporazum o poravnavi izpolnjuje merila za izvzetje iz člena 101(3) PDEU;

sedmič, napačno uporabilo pravo, ker ni pravilno uporabilo pravnih meril za ugotovitev obstoja kršitve pravice družbe Niche do obrambe in/ali načela dobrega upravljanja;

osmič, kršilo splošno pravno načelo Evropske unije o sorazmernosti s tem, da je potrdilo višino globe, ki ni bila sorazmerna s finančno zmogljivostjo družbe Niche.

____________