Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-793/14. sz., Tempus Energy és Tempus Energy Technology kontra Bizottság ügyben 2018. november 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. január 25-én benyújtott fellebbezés

(C-57/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier és P. Němečková meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-793/14. sz., Tempus Energy Ltd és Tempus Energy Technology Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2018. november 15-én hozott, és a Bizottság részére a következő napon kézbesített ítéletét;

és

utasítsa el a 2014. július 23-i azon C(2014) 5083 final bizottsági határozat1 megsemmisítése iránti keresetet, amelyben a Bizottság nem emel kifogást az Egyesült Királyság kapacitáspiacára irányuló támogatási programmal szemben;

másodlagosan

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-793/14. sz., Tempus Energy Ltd és Tempus Energy Technology Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2018. november 15-én hozott, és a Bizottság részére a következő napon kézbesített ítéletét;

az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé az első fokon felhozott második jogalap vizsgálata érdekében;

és mindenesetre az első fokú eljárás felpereseit kötelezze az első fokú eljárásban és a fellebbezéssel összefüggésben felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik: a Törvényszék tévesen értelmezte az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (3) bekezdését és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet2 4. cikkének (2) és (3) bekezdését annak megállapításával, hogy a bejelentett támogatási intézkedés komoly kétségeket vet fel annak a belső piaccal való összeegyeztethetőségét illetően.

Mivel a Törvényszék a komoly nehézségek tekintetében számos valószínűsítő körülményre támaszkodott, az egyetlen jogalap a megtámadott határozatban vizsgált valószínűsítő körülmények két csoportjának megfelelő következő két részre osztható:

Első rész: a Törvényszék tévesen vette figyelembe a kétségek fennállásának fő valószínűsítő körülményeként a bejelentés előtti kapcsolatfelvételek hosszúságát és körülményeit, valamint az intézkedés bonyolultságát és újdonságát.

Második rész: a Törvényszék tévesen kifogásolta, hogy a Bizottság az Egyesült Királyság kapacitáspiacának bizonyos szempontjaira vonatkozóan nem végzett megfelelő vizsgálatot.

____________

1 Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL 2014. C 348., 5. o.).

2 HL 2015. L 248., 9. o.