Language of document :

2019 m. sausio 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-793/14 Tempus Energy ir Tempus Energy Technology / Komisija

(Byla C-57/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier, P. Němečková

Kitos proceso šalys: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimą, apie kurį Komisijai pranešta kitą dieną, byloje T-793/14 Tempus Energy ir Tempus Energy Technology / Komisija;

ir

atmesti prašymą panaikinti 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimą C(2014) 5083 final1 nepateikti prieštaravimų dėl pagalbos schemos, susijusios su pajėgumų pirkimu Jungtinėje Karalystėje;

arba

panaikinti 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimą, apie kurį Komisijai pranešta kitą dieną, byloje T-793/14 Tempus Energy ir Tempus Energy Technology / Komisija;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų antrąjį ieškinio pirmojoje instancijoje pagrindą;

bet kuriuo atveju priteisti iš ieškovių pirmojoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu pagrindu: Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalį ir 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/15892 nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles 4 straipsnio 2 ir 3 dalis nuspręsdamas, kad pagalbos suderinamumas su vidaus rinka kelia abejonių.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrasis Teismas remdamasis grupe įrodymų, susijusių su dideliais sunkumais, vienintelis pagrindas yra padalintas į dvi dalis įrodymų, nagrinėtų ginčijamame sprendime:

pirma dalis: Bendrasis Teismas suklydo atsižvelgdamas į kontaktų iki pranešimo (prie-notification contacts) ilgį ir aplinkybes bei priemonės sudėtingumą ir naujumą kaip pagrindinius abejonių rodiklius;

antra dalis: Bendrasis Teismas suklydo apkaltindamas Komisiją, kad ši tinkamai neištyrė kai kurių JK pajėgumų pirkimo aspektų.

____________

1 Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (OL C 348, 2014, p. 5).

2 OL L 248, 2015, p. 9.