Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-684/14. sz., Krka kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

(C-151/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, meghatalmazottak, D. Bailey, Barrister)

A másik fél az eljárásban: Krka Tovarna Zdravil d.d.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-684/14. sz. ügyben hozott ítélete rendelkező részének 1–4. pontját;

az ügyet az alapokmány 61. cikke alapján utalja vissza az Európai Unió Törvényszéke elé;

a Krka-t kötelezze a Bizottság költségeinek megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy a Krka nem volt a verseny által támasztott, a Servier-re nehezedő nyomás forrása a kérdéses megállapodások megkötésekor.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a licencmegállapodás – mint a Krka vitarendezési megállapodás elfogadására való ösztönzése – céljának és tartalmának értékelésekor.

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a cél általi versenykorlátozás EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése szerinti fogalmának értékelésekor.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék az EUMSZ 101. cikk alkalmazása tekintetében tévesen alkalmazta a jogot a felek szándékának értékelését tekintve.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot amikor figyelembe vette a licencia verseny számára előnyös hatásait olyan piacokon, amelyek nem tartoznak az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének Bizottság határozatában megállapított megsértésének hatálya alá.

A hatodik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az engedményezési szerződés tárgyának értékelésekor.

A hetedik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett versenykorlátozás fogalmának értékelésekor.

____________