Language of document :

Recurs introdus la 21 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 decembrie 2018 în cauza T-684/14, Krka/Comisia

(Cauza C-151/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, agenți, D. Bailey, Barrister)

Cealaltă parte din procedură: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea punctelor 1-4 din dispozitivul Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-684/14;

trimiterea cauzei la Tribunalul Uniunii Europene în temeiul articolului 61 din statut;

obligarea Krka la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, Comisia susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept considerând că Krka nu era o sursă de presiune concurențială asupra Servier la data acordurilor în cauză.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, Comisia reproșează Tribunalului faptul că a săvârșit erori de drept prin aceea că a considerat că conținutul și obiectivele acordurilor de licență erau un stimulent pentru Krka de a accepta restricțiile acordului de soluționare.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, Comisia reproșează Tribunalului faptul că a săvârșit erori de drept în aplicarea noțiunii de restrângere a concurenței prin obiect în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

Prin intermediul celui de al patrulea motiv, Comisia reproșează Tribunalului faptul că a săvârșit erori de drept în analiza intențiilor părților în scopul aplicării articolului 101 alineatul (1) TFUE.

Prin intermediul celui de al cincilea motiv, Comisia arată că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a luat în considerare efectele proconcurențiale ale licenței pe piețe care nu intră sub incidența încălcării articolului 101 alineatul (1) TFUE constatate prin decizie.

Prin intermediul celui de al șaselea motiv, Comisia arată că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aprecierea obiectului acordului de cesiune.

Prin intermediul celui de al șaptelea motiv, Comisia arată că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aplicarea noțiunii de restrângere a concurenței prin efect în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

____________