Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 21. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-684/14, Krka/Komisija

(Zadeva C-151/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, agenti, D. Bailey, barrister)

Druga stranka v postopku: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točke od 1 do 4 izreka sodbe Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-684/14;

zadevo vrne Splošnemu sodišču Evropske unije v skladu s členom 61 Statuta;

družbi Krka naloži plačilo stroškov Komisije.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo z ugotovitvijo, da družba Krka v času sklenitve zadevnih pogodb ni vršila konkurenčnega pritiska na družbo Servier.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri oceni vsebine in ciljev licenčne pogodbe kot spodbude za družbo Krka, da sprejme omejitve sporazuma o poravnavi.

Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri uporabi pojma omejitev konkurence zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU.

Četrti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri analizi Splošnega sodišča glede ciljev strank za namene uporabe člena 101 PDEU.

Peti tožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je upoštevalo pozitivne učinke licence za konkurenco na trgih, ki niso zajeti s kršitvijo člena 101(1) PDEU, ki je bila ugotovljena v odločbi.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri oceni cilja pogodbe o prenosu.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri uporabi pojma omejitev konkurence zaradi posledic v smislu člena 101(1) PDEU.

____________