Language of document :

Scandlines Danmark ApS-i ja Scandlines Deutschland GmbH 25. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. detsembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-890/16: Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon

(kohtuasi C-173/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Scandlines Danmark ApS ja Scandlines Deutschland GmbH (esindaja: advokat L. Sandberg-Mørch)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Taani Kuningriik

Apellantide nõuded

Tühistada Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta määrus kohtuasjas T-890/16 osas, milles see on vastuolus Üldkohtu otsusega kohtuasjas T-630/15 seoses komisjoni otsuse kui kinnitava meetmega, mis puudutab täiendavaid ehitusmeetmeid.

Mõista apellantide kohtukulud välja vastustajalt ja jätta vastustaja kohtukuud tema enda kanda.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid põhjendavad oma kaebust kahe väitega:

Esimene väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kui võttis vastu vaidlustatud kohtumääruse, tuginedes seisukohale, mis on tervikuna vastuolus sellega, mis võeti tema otsuses kohtuasjas T-630/15.

Teine väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kui võttis vastu vaidlustatud kohtumääruse põhjendustega, mis on omavahel vastuolus.

____________