Language of document :

Valitus, jonka Scandlines Danmark ApS ja Scandlines Deutschland GmbH ovat tehneet 25.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-890/16, Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland v. komissio 13.12.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-173/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Scandlines Danmark ApS ja Scandlines Deutschland GmbH (edustaja: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Tanskan kuningaskunta

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin:

Kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 13.12.2018 antaman määräyksen asiassa T-890/16 siltä osin kuin se on ristiriidassa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-630/15 antaman tuomion kanssa sen komission päätöksen luonteen osalta, joka on lisärakennustoimenpiteisiin nähden vahvistava päätös

Velvoittaa vastapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät valituksen tueksi kaksi valitusperustetta:

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen antamalla valituksenalaisen määräyksen sellaisen näkemyksen pohjalta, joka poikkeaa täysin sen asiassa T-630/15 antamassa tuomiossa omaksumasta näkemyksestä.

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen antaessaan valituksenalaisen määräyksen perusteluin, joihin liittyy sisäisiä ristiriitaisuuksia.

____________