Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2019. podnio Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-890/16: Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland protiv Komisije

(predmet C-173/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH (zastupnik: L. Sandberg-Mørch, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Kraljevina Danska

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda od 13. prosinca 2018. u predmetu T-890/16 u dijelu u kojem je u suprotnosti s presudom Općeg suda u predmetu T-630/15 u pogledu naravi odluke Komisije kao potvrdne mjere u vezi s dodatnim građevinskim mjerama.

naloži suprotnoj strani da snosi vlastite troškove i troškove žalitelja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelji navode dva žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je primijenio pravo donijevši osporavano rješenje na temelju stajališta koje je potpuno suprotno od onog usvojenog u njegovoj presudi u predmetu T-630/15.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je primijenio pravo donijevši osporavano rješenje s obrazloženjem koje sadržava unutarnja proturječja.

____________