Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-890/16. sz., Scandlines Danmark és Scandlines Deutschland kontra Bizottság ügyben 2018. december 13-án hozott végzése ellen a Scandlines Danmark ApS és a Scandlines Deutschland GmbH által 2019. február 25-én benyújtott fellebbezés

(C-173/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Scandlines Danmark ApS és Scandlines Deutschland GmbH (képviselő: L. Sandberg-Mørch advokat)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Dán Királyság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-890/16. sz. ügyben 2018. december 13-án hozott végzését, amennyiben az ellentmondásban áll a Törvényszék T-630/15. sz. ügyben hozott ítéletével a bizottsági határozatnak a további építési intézkedésekkel kapcsolatos megerősítő intézkedés jellegét illetően;

az ellenérdekű felet kötelezze a saját költségei, valamint a fellebbező részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők két jogalapra hivatkoznak:

Első jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott végzést olyan álláspont alapján hozta meg, amely teljesen ellentétes a T-630/15. sz. ügyben hozott ítéletben kialakított állásponttal.

Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott végzést olyan indokolással hozta meg, amely belső ellentmondásoktól szenved.

____________