Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 25 februari 2019 door Scandlines Danmark ApS en Scandlines Deutschland GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 december 2018 in zaak T-890/16, Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie

(Zaak C-173/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirantes: Scandlines Danmark ApS en Scandlines Deutschland GmbH (vertegenwoordiger: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Koninkrijk Denemarken

Conclusies

de beschikking van het Gerecht van 13 december 2018 in zaak T-890/16 vernietigen voor zover deze in strijd is met het arrest van het Gerecht in zaak T-630/15 wat betreft de aard van het besluit van de Commissie als bevestigende maatregel betreffende de aanvullende bouwmaatregelen.

verweerster verwijzen in haar eigen kosten en in die van rekwiranten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun hogere voorziening voeren rekwirantes twee middelen aan:

Eerste middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de bestreden beschikking te geven op basis van een standpunt dat volledig tegenovergesteld is aan het standpunt dat het in zijn arrest in zaak T-630/15 heeft ingenomen.

Tweede middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de bestreden beschikking te geven met een motivering die interne tegenstrijdigheden bevat.

____________