Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2019 de Scandlines Danmark ApS și de Scandlines Deutschland GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) din 13 decembrie 2018 în cauza T-890/16, Scandlines Danmark și Scandlines Deutschland/Comisia

(Cauza C-173/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Scandlines Danmark ApS și Scandlines Deutschland GmbH (reprezentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Danemarcei

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-890/16 în măsura în care este în contradicție cu Hotărârea Tribunalului în cauza T-630/15 în ceea ce privește natura deciziei Comisiei de act de confirmare cu privire la măsurile de construcție adiționale;

obligarea intimatei la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale recurentelor.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurentele invocă două motive:

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a adoptat ordonanța atacată în temeiul unei poziții care este opusă în totalitate celei reținute în Hotărârea Tribunalului în cauza T-630/15;

Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a adoptat ordonanța atacată cu o motivare care este afectată de contradicții interne.

____________