Language of document :

Pritožba, ki sta jo 25. februarja 2019 vložili Scandlines Danmark ApS in Scandlines Deutschland GmbH zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-890/16, Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

(Zadeva C-173/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Scandlines Danmark ApS in Scandlines Deutschland GmbH (zastopnik: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Danska

Predloga

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-890/16 v delu, v katerem je v nasprotju s sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-630/15 glede narave Sklepa Komisija kot potrditvenega ukrepa v zvezi z dodatnimi gradbenimi ukrepi.

Nasprotni stranki naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške pritožnic.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v utemeljitev pritožbe navajata dva razloga:

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je sprejelo izpodbijani sklep na podlagi stališča, ki je v popolnem nasprotju s stališčem iz njegove sodbe v zadevi T-630/15.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je obrazložitev izpodbijanega sklepa protislovna.

____________