Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 28 Δεκεμβρίου 2018 η Mamas and Papas Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 23 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-672/17, Mamas and Papas κατά EUIPO

(Υπόθεση C-825/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Mamas and Papas Ltd (εκπρόσωποι: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-672/17, Mamas and Papas Ltd κατά EUIPO·

να αποφανθεί ως προς το ζήτημα της προγενέστερης διαθέσεως στο κοινό·

να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λοιπούς λόγους που προβλήθηκαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, αλλά ως προς τους οποίους αυτό δεν αποφάνθηκε·

να καταδικάσει το EUIPO και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά τους έξοδα και στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά την εξουσία, που χορηγείται στο EUIPO δυνάμει του άρθρου 63, παράγραφος 1, του ΚΚΣΥ 1 , εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με τη διάθεση στο κοινό του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος. Όταν ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος δηλώνει ρητά ότι έλαβε χώρα προγενέστερη διάθεση, το EUIPO δεν μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα ως προς το ζήτημα αυτό.

Δεύτερον, και εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την προγενέστερη διάθεση, το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε τα αποδεικτικά στοιχεία και προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, η δε απόφασή του περιέχει ουσιαστικές ανακρίβειες όσον αφορά τις διαπιστώσεις στις οποίες αυτό προέβη με βάση τα προσκομισθέντα ενώπιόν του έγγραφα, γεγονός το οποίο προκύπτει σαφώς από τη δικογραφία της υποθέσεως.

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1).