Language of document :

Žalba koju je 28. prosinca 2018. podnio Mamas and Papas Ltd protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 23. listopada 2018. u predmetu T-672/17, Mamas and Papas protiv EUIPO-a

(predmet C-825/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Mamas and Papas Ltd (zastupnici: S. Malynicz, QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-672/17, Mamas and Papas Ltd protiv EUIPO-a;

odluči o pitanju koje se odnosi na ranije otkrivanje;

vrati predmet Općem sudu Europske unije u pogledu drugih tužbenih razloga iznesenih pred Općim sudom o kojima potonji nije odlučio;

naloži Uredu i intervenijentu snošenje vlastitih i žaliteljevih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u pogledu ovlasti EUIPO-a da, u skladu s člankom 63. stavkom 1. Uredbe o dizajnu Zajednice1 , ispituje činjenice u vezi s otkrivanjem ranijeg dizajna. Ako nositelj dizajna izričito potvrdi da je došlo do ranijeg otkrivanja, EUIPO ne može doći do drukčijeg zaključka u pogledu tog pitanja.

Kao drugo, u svakom slučaju, kad je riječ o njegovoj ocjeni dokaza o ranijem otkrivanju, Opći sud iskrivio je dokaze i pogrešno ocijenio činjenice te njegova odluka sadržava materijalnu netočnost utvrđenjâ koja proizlaze iz dokumenata koji su mu podneseni, što jasno proizlazi iz spisa predmeta.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (Sl, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravak SL 2018., L 72. str. 42.)