Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-672/11. sz., Mamas and Papas kontra EUIPO ügyben 2018. október 23-án hozott ítélete ellen a Mamas and Papas Ltd által 2018. december 28-án benyújtott fellebbezés

(C-825/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Mamas and Papas Ltd (képviselők: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty Solicitors)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-672/11. sz., Mamas and Papas Ltd kontra EUIPO ügyben hozott ítéletét;

határozzon a korábbi nyilvánosságra jutás kérdésében;

utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé azon fennmaradó jogalapok vonatkozásában, amelyeket a Törvényszék előtt hoztak fel, de amelyek tárgyában az nem határozott;

az EUIPO-t és a beavatkozó felet kötelezze a saját költségeik és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Elsőként a Törvényszék tévesen értelmezte a jogot az EUIPO-t a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet1 63. cikkének (1) bekezdése alapján megillető, a korábbi formatervezési minta nyilvánosságra jutásával kapcsolatos tényekre vonatkozó értékelési hatáskör kapcsán. Amennyiben a korábbi nyilvánosságra jutást a közösségi formatervezési minta jogosultja kifejezetten megerősíti, az EUIPO nem juthat eltérő következtetésre e kérdésben.

Másodszor, a korábbi nyilvánosságra jutás bizonyítékának értékelése kapcsán a Törvényszék mindenképpen elferdítette a bizonyítékokat, és tévesen értékelte a tényeket, mivel ítélete jelentős pontatlanságot tartalmaz az elé terjesztett dokumentumok alapján tett megállapítások tekintetében, ami az ügyiratokból egyértelműen kitűnik.

____________

1 A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.).