Language of document :

2018 m. gruodžio 28 d. Mamas and Papas Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-672/17, Mamas and Papas / EUIPO

(Byla C-825/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Mamas and Papas Ltd, atstovaujama QC S. Malynicz, solisitorių B. Whitehead, J. Dainty

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-672/17, Mamas and Papas Ltd / EUIPO,

priimti sprendimą dėl klausimo, susijusio su ankstesniu atskleidimu,

grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl likusių ieškinio pagrindų, kurie buvo pateikti Bendrajam Teismui, bet sprendimas dėl jų nepriimtas,

nurodyti Tarnybai ir į bylą įstojusiai šaliai padengti savo ir apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kiek tai susiję su EUIPO įgaliojimais pagal Bendrijos dizaino reglamento1 63 straipsnio 1 dalį tikrinti faktus dėl ankstesnio dizaino atskleidimo. Tais atvejais, kai dizaino savininkas patvirtina ankstesnio atskleidimo faktą, EUIPO neturi galimybių šiuo klausimu prieiti prie kitokios išvados.

Antra, Bendrasis Teismas, vertindamas ankstesnio atskleidimo įrodymus, bet kuriuo atveju iškraipė įrodymus ir neteisingai vertino faktus, o jo sprendimo išvadose yra esminių netikslumų dėl jam pateiktų dokumentų, kaip matyti iš bylos medžiagos.

____________

1 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142).