Language of document :

Recurs introdus la 28 decembrie 2018 de Mamas and Papas Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 23 octombrie 2018 în cauza T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

(Cauza C-825/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Mamas and Papas Ltd (reprezentanți: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO;

statuarea asupra aspectului divulgării anterioare;

trimiterea cauzei Tribunalului pentru celelalte motive invocate la Tribunal dar asupra cărora acesta a omis să se pronunțe;

obligarea EUIPO și a celeilalte părți la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor efectuate de recurentă.

Motivele și principalele argumente

În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept privind puterea de apreciere a faptelor legate de divulgarea desenului sau a modelului industrial anterior, acordată EUIPO în temeiul articolului 63 alineatul (1) din Regulamentul nr 6/2002 al Consiliului1 . În cazul în care titularul desenului sau al modelului industrial afirmă în mod explicit că a avut loc o divulgare anterioară, EUIPO nu poate ajunge la o concluzie diferită cu privire la acest aspect.

În al doilea rând și în orice caz, în ceea ce privește aprecierea dovezilor divulgării anterioare, Tribunalul a denaturat dovezile și a apreciat în mod eronat faptele, hotărârea sa fiind afectată de o inexactitate materială a constatărilor făcute cu privire la fundamentul documentelor prezentate în fața sa, ceea ce reiese cu claritate din dosarul cauzei.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediţie specială, 13/vol. 33, p. 70).