Language of document :

Pritožba, ki jo je Mamas and Papas Ltd vložila 28. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 23. oktobra 2018 v zadevi T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

(Zadeva C-825/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Mamas and Papas Ltd (zastopniki: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v Zadevi T-672/17, Mamas and Papas Ltd proti EUIPO;

razsodi o predhodnem razkritju;

vrne zadevo v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije glede preostalih pritožbenih razlogov, ki so bili vloženi pri Splošnem sodišču, vendar to sodišče o njih ni odločilo;

Uradu in intervenientu naloži, naj nosita svoje stroške in plačata stroške pritožnice.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo glede pooblastil EUIPO, da na podlagi člena 63(1) CDR1 preuči dejstva v zvezi z razkritjem prejšnjega modela. Kadar imetnik modela izrecno trdi, da je prišlo do prejšnjega razkritja, EUIPO v zvezi s tem ne more priti do drugačnega sklepa.

Drugič, vsekakor, kar zadeva njegovo presojo dokazov predhodnega razkritja, naj bi Splošno izkrivilo dokaze in nepravilno presodilo dejstva, njegova odločitev pa naj bi vsebovala vsebinsko nepravilnost glede ugotovitev, ki izhajajo iz dokumentov, ki so mu bili predloženi, kar je jasno razvidno iz spisa v zadevi.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).