Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 21. února 2019 – SCT, d.d, v úpadku v. Slovinská republika

(Věc C-146/19)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: SCT, d.d, v úpadku

Odpůrkyně: Slovinská republika

Předběžné otázky

Lze čl. 90 odst. 2 směrnice o DPH vykládat v tom smyslu, že umožňuje odchylku od nároku na snížení základu daně u DPH i v případě konečného nezaplacení ceny, pokud je toto konečné nezaplacení ceny důsledkem opomenutí osoby povinné k dani řádně jednat, například z důvodu opomenutí přihlásit pohledávky do úpadkového řízení zahájeného vůči dlužníkovi této osoby povinné k dani, jako je tomu v projednávané věci?

Existuje, i v případě, že takováto odchylka od nároku na snížení základu daně u DPH je přípustná, rovněž nárok na snížení tohoto základu daně z důvodu nezaplacení ceny, pokud osoba povinná k dani prokáže, že i pokud by přihlásila své pohledávky do úpadkového řízení, tyto pohledávky by nebyly uspokojeny, anebo prokáže, že existovaly rozumné důvody pro opomenutí osoby povinné k dani tuto pohledávku přihlásit?

Má čl. 90 odst. 1 směrnice o DPH přímý účinek i v případě, kdy zákonodárce členského státu překročil rámec přípustné právní úpravy výjimek stanovených v odstavci 2 téhož článku 90?

____________