Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. veljače 2019. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – SCT, d.d, u stečaju protiv Republike Slovenije

(predmet C-146/19)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SCT, d.d, u stečaju

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

1.    Može li se članak 90. stavak 2. Direktive o PDV-u tumačiti na način da se njime dopušta odstupanje od prava na smanjenje oporezivog iznosa PDV-a i u slučaju konačnog neplaćanja ako je to konačno neplaćanje posljedica propusta poreznog obveznika, primjerice da nije prijavio tražbinu u stečajnom postupku pokrenutom protiv dužnika navedenog poreznog obveznika, kao u ovom slučaju?

2.    Postoji li i u slučaju da je takvo odstupanje od prava na smanjenje oporezivog iznosa PDV-a dopušteno jednako tako pravo na smanjenje tog oporezivog iznosa zbog neplaćanja ako porezni obveznik dokaže da, čak i da je prijavio svoje tražbine u stečajnom postupku, one ne bi bile ispunjene ili da su postojali opravdani razlozi da se tražbina ne prijavi?

3.    Ima li članak 90. stavak 1. Direktive o PDV-u izravan učinak i u slučaju da je zakonodavac države članice prekoračio dopušteni okvir odstupanja predviđen stavkom 2. istog članka 90.?

____________