Language of document :

2019 m. vasario 21 d. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SCT, d.d., bankrutuojanti įmonė / Slovėnijos Respublika

(Byla C-146/19)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SCT, d.d., bankrutuojanti įmonė

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar PVM direktyvos 90 straipsnio 2 dalį galima aiškinti taip, kad ji leidžia nukrypti nuo teisės sumažinti PVM apmokestinamąją vertę ir galutinio nesumokėjimo atveju, jeigu šis galutinis nesumokėjimas yra pasekmė to, kad prievolę sumokėti turintis apmokestinamasis asmuo nesiėmė veiksmų, pavyzdžiui, nepateikė reikalavimo savo skolininkui iškeltoje bankroto byloje, kaip yra šioje byloje?

2.    Jei toks nukrypimas nuo teisės sumažinti PVM apmokestinamąją vertę yra leistinas, ar teisė sumažinti PVM apmokestinamąją vertę dėl nesumokėjimo turi būti taikoma ir tuo atveju, jeigu apmokestinamasis asmuo įrodo, kad nors jis ir būtų pateikęs reikalavimą bankroto byloje, tas reikalavimas nebūtų buvęs patenkintas, arba įrodo, kad buvo pagrįstų priežasčių nepateikti reikalavimo?

3.    Ar PVM direktyvos 90 straipsnio 1 dalis yra tiesioginio veikimo, net jei valstybės narės įstatymų leidėjas peržengė šio 90 straipsnio 2 dalyje nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos ribas?

____________