Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. februārī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – SCT, d.d., bankrota administrēšanas procesā/Slovēnijas Republika

(Lieta C-146/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītāja: SCT, d.d., bankrota administrēšanas procesā

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai PVN direktīvas 90. panta 2. punktu var interpretēt tādējādi, ka tas pieļauj atkāpi no PVN nodokļa bāzes samazināšanas tiesībām arī galīgas nesamaksāšanas gadījumā, ja šī galīgā nesamaksāšana ir sekas tam, ka nodokļa maksātājs nav pienācīgi rīkojies, piemēram, nav izvirzījis savu prasījumu bankrota procedūrā, kas uzsākta pret minētā nodokļa maksātāja parādnieku, kā izskatāmajā lietā?

Vai arī gadījumā, kad ir pieļaujama šāda atkāpe no PVN nodokļa bāzes samazināšanas tiesībām, tāpat pastāv šādas nodokļa bāzes samazināšanas tiesības galīgas nesamaksāšanas gadījumā, ja nodokļa maksātājs pierāda, ka, pat ja tas būtu izvirzījis savus prasījumus bankrota procedūrā, tie nebūtu tikuši samaksāti, vai arī pierāda, ka ir pastāvējuši saprātīgi iemesli, lai tas prasījumu neizvirzītu?

Vai PVN direktīvas 90. panta 1. punktam ir tieša iedarbība arī gadījumā, kad dalībvalsts likumdevējs ir pārkāpis pieļaujamo tā paša 90. panta 2. punktā noteikto atkāpju regulējumu?

____________