Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε η Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Λιθουανία) στις 15 Φεβρουαρίου 2019 – ΑΒ „Linas Agro“ κατά Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Υπόθεση C-117/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική

Αιτούν δικαστήριο

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: AB „Linas Agro“

Καθής: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει τα διαλαμβανόμενα στο προοίμιο του κανονισμού 945/20051 , ιδίως στις αιτιολογικές σκέψεις 20 έως 23, κατά τις οποίες «εφόσον το επίπεδο της περιεκτικότητας σε άζωτο του υπό εξέταση προϊόντος υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος, το επίπεδο της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο υπερβαίνει πάντα το 80 % κατά βάρος», να θεωρούνται ως αναμφισβήτητο τεκμήριο από το οποίο συνάγεται ότι, εφόσον το υπό εξέταση προϊόν (λίπασμα νιτρικού αμμωνίου) περιέχει άζωτο (Ν) σε ποσοστό άνω τού 28 %, η περιεκτικότητά του σε νιτρικό αμμώνιο (AN) υπερβαίνει πάντα το 80 %;

Έχει το τεκμήριο αυτό εφαρμογή στους νέους τύπους του υπό εξέταση προϊόντος που προσδιορίζονται στον κανονισμό 945/2005, δηλαδή σε λιπάσματα NPK με περιεκτικότητα σε άζωτο (N) ίση ή ανώτερη του 28 % κατά βάρος, αναλογία μεταξύ αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου περίπου 1:1 και περιεκτικότητα σε φώσφορο (P) ή/και κάλιο (K) που δεν υπερβαίνει το 12 % κατά βάρος, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, το επίμαχο εν προκειμένω λίπασμα NPK 30-4-4;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στα ερωτήματα που εκτίθενται στις παραγράφους 16 και 17, έχει το προαναφερθέν τεκμήριο του κανονισμού 945/2005 δεσμευτική νομική ισχύ, μπορεί, δηλαδή, να αποτελέσει τη βάση για την κατάταξη των λιπασμάτων NPK που προσδιορίζονται στην παράγραφο 17 υπό τους κωδικούς TARIC και, κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων (δασμός αντιντάμπινγκ), μολονότι το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3, του κανονισμού 945/2005 (και, αντιστοίχως, το άρθρο 1, παράγραφος 1, και παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 999/20142 , που ίσχυε κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης των επίμαχων διαδικασιών εισαγωγής) συνδέουν την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ όχι με την περιεκτικότητα του προϊόντος στο χημικό στοιχείο του αζώτου (Ν), αλλά με την περιεκτικότητα στη χημική ένωση του νιτρικού αμμωνίου (AN), καθώς και με την περιεκτικότητα σε φώσφορο και κάλιο;

Για τους σκοπούς της κατάταξης στους κωδικούς TARIC των λιπασμάτων NPK που αναφέρονται στην παράγραφο 17 και, ακολούθως, για τους σκοπούς της εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων (δασμός αντιντάμπινγκ) –λαμβανομένων επίσης υπόψη των σκοπών που μνημονεύονται στις αιτιολογικές σκέψεις 35 και 36 του κανονισμού 945/2005 περί εφαρμογής των εφαρμοστέων μέτρων στους νέους τύπους του προϊόντος με βάση την αρχή της αναλογικότητας και περί απλοποίησης της τελωνειακής διαδικασίας και εφαρμογής των κατάλληλων συντελεστών δασμού που αντιστοιχούν στην ποσότητα του υπό εξέταση προϊόντος το οποίο έχει ενσωματωθεί στο σύνθετο λίπασμα–, μπορεί να γίνεται επίκληση του τεκμηρίου στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 16 της απόφασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών, όταν υπολογίζεται (προσδιορίζεται) η περιεκτικότητα αυτών των λιπασμάτων σε νιτρικό αμμώνιο; Με άλλα λόγια, μετά τον προσδιορισμό (βάσει των δικαιολογητικών που καταθέτει ο εισαγωγέας για τη διασάφηση ή κατά τις εργαστηριακές δοκιμές) της περιεκτικότητας σε άζωτο (Ν) των λιπασμάτων NPK που αναφέρονται στην παράγραφο 17, πρέπει η περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο να υπολογίζεται (προσδιορίζεται) βάσει της αναλογίας μεταξύ της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο (AN) και της περιεκτικότητας σε άζωτο (N), η οποία, κατά την αιτιολογική σκέψη 20 του κανονισμού 945/2005, εξαρτάται από το ατομικό βάρος των στοιχείων και είναι 2,86, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών για τον ακριβή προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 945/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 658/2002 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου, καταγωγής Ρωσίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 132/2001 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ουκρανίας, μετά από μερική ενδιάμεση επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (EE 2005, L 160, σ. 1).

2 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 999/2014 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης της ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (EE 2005, L 280, σ. 19).