Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania), la 15 februarie 2019 - AB „Linas Agro”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-117/19)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AB „Linas Agro”

Pârâtă: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Întrebările preliminare

Declarațiile care figurează în preambulul Regulamentului nr. 945/20051 , în special în considerentele (20)-(23), potrivit cărora, „în cazul în care conținutul de azot al produsului în cauză depășește 28 % din greutate, acesta, în consecință, conține întotdeauna nitrat de amoniu peste 80 % din greutate”, trebuie interpretate ca instituind o prezumție care permite să se concluzioneze că, în cazul în care produsul în cauză (îngrășământ pe bază de nitrat de amoniu) are un conținut de azot (N) de 28 % sau mai mult, atunci conținutul său de nitrat de amoniu (AN) este întotdeauna de peste 80 %?

Această prezumție se aplică noilor tipuri de produs menționate în Regulamentul nr. 945/2005, și anume îngrășămintelor NPK cu un conținut de azot (N) egal cu sau mai mare de 28 % din greutate, cu un raport între azotul amoniacal și azotul nitric de aproximativ 1:1 și cu un conținut de fosfor (P) și/sau de potasiu (K) care nu depășește 12 % din greutate, cum este îngrășământul NPK 30-4-4 în discuție în prezentul litigiu?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările care precedă, prezumția din cuprinsul Regulamentului nr. 945/2005 are forță juridică obligatorie, în sensul că poate fi invocată pentru clasificarea la codurile TARIC a îngrășămintelor NPK menționate la punctul 17 din decizia Comisiei pentru Litigii Fiscale și, în consecință, pentru aplicarea măsurilor în vigoare (taxa antidumping), chiar dacă articolul 1 alineatul (1) și articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 945/2005 [și, respectiv, articolul 1 alineatul (1) și articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 999/20142 , în vigoare la data efectuării importurilor în discuție] corelează aplicarea taxei antidumping definitive nu cu conținutul elementului chimic azot (N) dintr-un produs, ci cu conținutul compusului chimic nitrat de amoniu (AN), precum și cu conținutul de fosfor și de potasiu al produsului?

Pentru clasificarea la codurile TARIC a îngrășămintelor NPK menționate la punctul 17 din decizia Comisiei pentru Litigii Fiscale și, în consecință, pentru aplicarea măsurilor în vigoare (taxa antidumping), având în vedere obiectivele enunțate în considerentele (35) și (36) ale Regulamentului nr. 945/2005, ce constau în aplicarea măsurilor în vigoare noilor tipuri de produs, pe baza principiului proporționalității, și în simplificarea procedurii vamale și a aplicării nivelurilor corespunzătoare ale drepturilor care corespund cantității de produs în cauză încorporat în compus, se poate calcula (stabili) conținutul de nitrat de amoniu al acestor îngrășăminte pe baza prezumției menționate la punctul 16 din decizia Comisiei pentru Litigii Fiscale? Cu alte cuvinte, după ce a fost stabilit conținutul de azot (N) din îngrășămintele NPK menționate la punctul 17 din decizia Comisiei pentru Litigii Fiscale, pe baza documentelor puse la dispoziție de importator la momentul vămuirii sau în cadrul testelor de laborator, conținutul de nitrat de amoniu este calculat (stabilit) ținând seama de raportul dintre conținutul de nitrat de amoniu (AN) și conținutul de azot (N) definit în considerentul (20) al Regulamentului nr. 945/2005, care depinde de masa atomică a elementelor și care este de 2,86, fără a efectua teste de laborator suplimentare pentru a stabili conținutul exact de nitrat de amoniu?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 945/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia și a Regulamentului (CE) nr. 132/2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv la importurile de nitrat de amoniu originar, printre altele, din Ucraina, în urma unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 (JO 2005, L 160, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 40, p. 255).

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 999/2014 al Comisiei din 23 septembrie 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO 2014, L 280, p. 19).