Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litva) 15. februarja 2019 – AB „Linas Agro“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-117/19)

Jezik postopka: litvanščina

Predložitveno sodišče

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: AB „Linas Agro“

Nasprotna stranka: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so navedbe iz preambule Uredbe št. 945/20051 , zlasti v uvodnih izjavah od 20 do 23, in sicer, da v primeru, „če delež dušika v zadevnem izdelku presega 28 mas. % ta posledično vedno vsebuje delež amonijevega nitrata, ki presega 80 mas. %“, domneva, na podlagi katere je mogoče sklepati, da je delež amonijevega nitrata (AN) vedno večji od 80 %, če zadevni izdelek (gnojilo iz amonijevega nitrata) vsebuje 28 % dušika (N) ali več?

2.    Ali se ta domneva uporablja za nove vrste zadevnih izdelkov, specificiranih v Uredbi št. 945/2005, tj. za gnojila NPK, katerih delež dušika (N) je enak ali presega 28 mas. %, katerih razmerje med amonijevim in dušikovim nitratom znaša približno 1: 1 ter katerih delež fosforja (P) in/ali kalija (K) ne presega 12 mas. %, denimo v gnojilu NPK 30-4-4, obravnavanem v tem sporu?

3.    Če je odgovor na zgornji vprašanji pritrdilen, ali je zgoraj omenjena domneva v Uredbi št. 945/2005 pravno zavezujoča, tj. se je nanjo mogoče sklicevati pri uvrščanju gnojil NPK, navedenih v točki 17 odločbe Komisije za reševanje davčnih sporov, pod oznake TARIC in v skladu s tem za namene uporabe veljavnih ukrepov (protidampinške dajatve), čeprav člen 1(1) in člen 1(3) Uredbe št. 945/2005 (in skladno s tem člen 1(1) in člen 1(2)(c) Uredbe št. 999/20142 , ki je veljala v času zaključka obravnavanih uvoznih postopkov), naložitev dokončne protidampinške dajatve ne vežeta na delež kemijskega elementa dušika (N) v izdelku, temveč na delež kemijske spojine amonijevega nitrata (AN) ter delež fosforja in kalija v izdelku?

4.    Ali se je za namene uvrstitve gnojil NPK iz točke 17 odločbe komisije za reševanje davčnih sporov pod oznake TARIC in skladno s tem za namene uporabe veljavnih ukrepov (protidampinške dajatve) – ob upoštevanju ciljev, določenih v uvodnih izjavah 35 in 36 Uredbe št. 945/2005, da se veljavni ukrepi uporabijo za nove vrste izdelkov na podlagi načela sorazmernosti, da se carinski postopek poenostavi in da se uporabijo ustrezne stopnje dajatev glede na delež izdelka, ki ga vsebuje sestavljeno gnojilo – pri izračunu (določitvi) deleža amonijevega nitrata v takih gnojilih mogoče sklicevati na domnevo, navedeno v točki 16 odločbe komisije za reševanje davčnih sporov? Z drugimi besedami, ali se po določitvi deleža dušika (N) v gnojilih NPK iz točke 17 odločbe komisije za reševanje davčnih sporov (na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil uvoznik v času carinjenja ali v okviru laboratorijskih preiskav), delež amonijevega nitrata izračuna (določi) ob upoštevanju razmerja med deležem amonijevega nitrata (AN) in deležem dušika (N), ki je opredeljen v uvodni izjavi 20 Uredbe št. 945/2005 in ki je odvisen od atomske mase elementov ter znaša 2,86, ne da bi bile opravljene kakršne koli dodatne laboratorijske preiskave za določitev točnega deleža amonijevega nitrata?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 945/2005 z dne 21. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 658/2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Uredbe (ES) št. 132/2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom med drugim iz Ukrajine na podlagi opravljenega delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 160, str. 1).

2 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 999/2014 z dne 23. septembra 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 280, str. 19).