Language of document :

15. veebruaril 2019 esitatud hagi – Euroopa Liidu Kontrollikoda versus Karel Pinxten

(kohtuasi C-130/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer)

Kostja: Karel Pinxten

Hageja nõuded

tuvastada, et K. Pinxten ei täida enam oma ametikohast tulenevaid kohustusi, mis tal lasusid ELTL artiklite 285 ja 286 alusel ning nende kohaldamiseks võetud normide alusel;

seetõttu määrata ELTL artikli 286 lõikes 6 ette nähtud karistus, kusjuures kontrollikoda jätab selle ulatuse Euroopa Kohtu otsustada;

mõista kohtukulud välja K. Pinxtenilt.

Väited ja peamised argumendid

Kontrollida heidab K. Pinxtenile ette järgmist:

esiteks kuritarvitas ta kontrollikoja vahendeid sellise tegevuse rahastamiseks, millel ei ole seost või mis on liikme ametiülesannetega kokkusobimatu;

teiseks kuritarvitas ta õigusvastaselt maksualaseid privileege;

kolmandaks tegi ta kindlustusjuhtumi kohta kindlustusele valedeklaratsiooni nende väidetavate õnnetuste kohta, milles osales tema kasutusse antud teenistussõiduk;

neljandaks juhtis ta äriühingut ja tegutses intensiivselt poliitilises parteis, kuigi ta oli ametis kontrollikojas;

neljandaks tekitas huvide konflikti, kui ta tegi pakkumise teenistusse asumiseks isikule, kes oli auditeeritava üksuse eest vastutav.

____________