Language of document :

Kanne 15.2.2019 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin v. Karel Pinxten

(asia C-130/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: C. Lesauvage, E. von Bardebelen ja J. Vermer)

Vastaaja: Karel Pinxten

Vaatimukset

on todettava, että Pinxten ei enää täytä tehtävästään johtuvia velvollisuuksia SEUT 285 ja SEUT 286 artiklan ja niitä soveltaen annettujen sääntöjen mukaisesti

on määrättävä SEUT 286 artiklan 6 kohdassa määrätty rangaistus; tilintarkastustuomioistuin jättää rangaistuksen laajuuden unionin tuomioistuimen harkintaan

on velvoitettava Pinxten korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tilintarkastustuomioistuin väittää, että Pinxten on

ensiksikin väärinkäyttänyt tilintarkastustuomioistuimen varoja rahoittaakseen toimintoja, jotka eivät liity hänen tehtäviinsä sen jäsenenä tai ovat yhteensopimattomia tämän tehtävän kanssa

toiseksi käyttänyt verohelpotuksia väärin ja lainvastaisesti 

kolmanneksi tehnyt vääriä vahinkoilmoituksia onnettomuuksista, joissa hänen käyttöönsä annetun virka-auton on väitetty olleen osallisena

neljänneksi toiminut kaupallisen yhtiön hallinnossa ja harjoittanut intensiivistä poliittista toimintaa poliittisessa puolueessa, vaikka hän oli toimessa tilintarkastustuomioistuimessa

viidenneksi saanut aikaan intressiristiriidan tarjoamalla palvelua tarkastuskohteen vastuuhenkilölle.

____________