Language of document :

Tužba podnesena 15. veljače 2019. – Europski revizorski sud protiv Karela Pinxtena

(predmet C-130/19)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europski revizorski sud (zastupnici: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, agenti)

Tuženik: Karel Pinxten

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Pinxten prestao udovoljavati obvezama koje su proizlazile iz njegove dužnosti na temelju članaka 285. i 286. UFEU-a i pravila koja su na temelju njih donesena;

izreći, slijedom toga, sankciju predviđenu člankom 286. stavkom 6. UFEU-a, pri čemu Revizorski sud prepušta Sudu da odredi njen doseg;

naložiti Pinxtenu snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Revizorski sud Pinxtenu prigovara da je:

kao prvo, zlouporabio sredstva Revizorskog suda da bi financirao aktivnosti koje nisu imale veze odnosno nisu bile u skladu s njegovim dužnostima člana suda;

kao drugo, zlouporabio porezne olakšice;

kao treće, lažno prijavio štete osiguranju u okviru navodnih nezgoda koje su uključivale službeno vozilo koje mu je dano na raspolaganje;

kao četvrto, upravljao trgovačkim društvom i bio intenzivno politički aktivan u političkoj stranci dok je bio na dužnosti na Revizorskom sudu;

kao peto, došao u sukob interesa ponudivši usluge odgovornoj osobi u subjektu koji je bio predmet revizije.

____________