Language of document :

2019. február 15-én benyújtott kereset – Európai Számvevőszék kontra Karel Pinxten

(C-130/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Számvevőszék (képviselők: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer meghatalmazottak)

Alperes: Karel Pinxten

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

–    állapítsa meg, hogy K. Pinxten immár nem tesz eleget a hivatalából az EUMSZ 285. és EUMSZ 286. cikk, valamint az e cikkek alkalmazásával hozott szabályok alapján eredő kötelezettségeknek;

–    ebből kifolyólag állapítsa meg az EUMSZ 286. cikk (6) bekezdésében említett szankciót, és a Számvevőszék kérésre határozza meg annak tartalmát;

–    K. Pinxtent kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Számvevőszék kifogásolja, hogy K. Pinxten:

–    először is visszaélésszerűen használta a Számvevőszék forrásait a tagi minőségével kapcsolatban nem álló vagy azzal összeegyeztethetetlen tevékenységek finanszírozása érdekében;

–    másodszor visszaélésszerűen és jogellenesen vett igénybe adókedvezményeket;

–    harmadszor a rendelkezésére bocsátott szolgálati jármű állítólagos baleseteit érintően hamis kárbejelentéseket tett a biztosító felé;

–    negyedszer a számvevőszéki tisztsége betöltése alatt gazdasági társaság ügyvezetői tevékenységét látta el, és politikai pártban élénk politikai tevékenységet folytatott;

–    ötödször összeférhetetlenségi helyzetet hozott létre egy ellenőrzött szervezet vezetőjének való szolgáltatás kínálásával.

____________