Language of document :

2019 m. vasario 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Audito Rūmai / Pinxten

(Byla C-130/19)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Audito Rūmai, atstovaujami C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer

Atsakovas: Karel Pinxten

Ieškovo reikalavimai

pripažinti, kad K. Pinxten nebeatitinka jo pareigoms keliamų reikalavimų pagal SESV 285 ir 286 straipsnius ir juos įgyvendinant nustatytas taisykles,

dėl nurodytos priežasties pritaikyti SESV 286 straipsnio 6 dalyje numatytą sankciją; sankcijos dydį Audito Rūmai palieka Teisingumo Teismo nuožiūrai,

priteisti iš K. Pinxten bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Audito Rūmai kaltina K. Pinxten tuo, kad jis:

–    pirma, piktnaudžiavo Audito Rūmų lėšomis, kad finansuotų su jo, kaip nario, pareigomis nesusią ar nesuderinamą veiklą,

–    antra, piktnaudžiavo ir neteisėtai naudojosi finansinėmis privilegijomis,

–    trečia, klaidingai pranešė apie draudiminius įvykius, susijusius su jam suteikto naudotis tarnybinio automobilio tariamomis avarijomis,

–    ketvirta, eidamas Audito Rūmų nario pareigas vadovavo komercinei bendrovei ir vykdė aktyvią politinę veiklą politinėje partijoje,

–    penkta, sukėlė interesų konfliktą pasiūlęs savo paslaugas audituojamo subjekto vadovui.

____________