Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. siječnja 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – X-GmbH protiv Finanzamt Z

(predmet C-48/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X-GmbH

Tuženik: Finanzamt Z

Prethodna pitanja

1.    Je li u okolnostima poput onih u glavnom postupku, u kojima porezni obveznik u ime fondova zdravstvenog osiguranja telefonski savjetuje osiguranike o različitim pitanjima u vezi sa zdravljem i bolestima, riječ o djelatnosti koja ulazi u područje primjene članka 132. stavka 1. točke (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 ?

2.    Je li za potrebnu stručnu kvalifikaciju za usluge navedene u prvom prethodnom pitanju i transakcije u okviru „programa praćenja pacijenata” u okolnostima poput onih u glavnom postupku dovoljno da telefonska savjetovanja provode „zdravstveni treneri” (medicinski asistenti, medicinske sestre) te da u otprilike trećini slučajeva sudjeluje liječnik?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)