Language of document :

2019 m. sausio 25 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X-GmbH / Finanzamt Z

(Byla C-48/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: X-GmbH

Atsakovė: Finanzamt Z

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, kai apmokestinamasis asmuo ligonių kasų pavedimu telefonu konsultuoja apdraustuosius įvairiomis sveikatos ir ligų temomis, tai gali būti laikoma veikla, patenkančia į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį?

2.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, kalbant apie pirmame klausime minėtas paslaugas bei vykdant sandorius pagal „Paramos pacientams programas“, būtinam profesinės kvalifikacijos patvirtinimui pakanka, kad konsultacijas telefonu teikia vadinamieji sveikatos koučeriai (vok. k. „Gesundheitscoaches“, medicinos asistentai, medicinos seserys), maždaug trečdaliu atvejų pasitelkdami gydytoją?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.