Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – X-GmbH/Finanzamt Z

(Lieta C-48/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: X-GmbH

Atbildētāja: Finanzamt Z

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādos apstākļos kā pamatlietā, kad slimokasu uzdevumā nodokļa maksātājs pa tālruni konsultē apdrošinātās personas dažādos veselības aprūpes jautājumos, notiek darbība, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 132. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas jomā?

Vai tādos apstākļos kā pamatlietā attiecībā uz pirmajā jautājumā minētajiem pakalpojumiem, kā arī darījumiem saistībā ar “pacientu konsultēšanas programmām”, lai apliecinātu vajadzīgo profesionālo kvalifikāciju, pietiek ar to, ka konsultācijas pa tālruni sniedz “veselības aprūpes atbalsta personas” (medicīnas profesionāļi, medicīnas māsas) un aptuveni trešdaļā gadījumu tiek iesaistīts ārsts?

____________

1      OV 2006, L 347, 1. lpp.