Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 25 ianuarie 2019 – X-GmbH/Finanzamt Z

(Cauza C-48/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: X-GmbH

Pârât: Finanzamt Z

Întrebările preliminare

În împrejurări precum cele din litigiul principal, atunci când o persoană impozabilă consiliază telefonic pacienții asigurați, în numele caselor de asigurări de sănătate, cu privire la diverse teme referitoare la sănătate și la boli, există o activitate care intră în domeniul de aplicare al articolului 132 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 ?

În împrejurări precum cele din litigiul principal, pentru a dovedi calificarea profesională necesară, este suficient ca, în cazul serviciilor menționate la prima întrebare și în cazul operațiunilor desfășurate în cadrul „programelor de asistență a pacienților”, consilierea telefonică să fie efectuată de „îndrumători în domeniul sănătății” (personal medical specializat, asistenți medicali) și ca în aproximativ o treime dintre cazuri să fie de asemenea implicat un medic?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.