Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 25. januarja 2019 – X-GmbH/Finanzamt Z

(Zadeva C-48/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: X-GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Finanzamt Z

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se telefonsko svetovanje o različnih zdravstvenih težavah in boleznih, ki ga davčni zavezanec izvaja za zavarovance v imenu nosilcev zdravstvenega zavarovanja, v okoliščinah, kakršne so v sporu o glavni stvari, šteje za dejavnost, ki spada na področje uporabe člena 132(1)(c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 ?

Ali za opravljanje storitev, opisanih v okviru prvega vprašanja, kot tudi transakcij v okviru „spremljevalnih programov za paciente“, v okoliščinah, kakršne so v sporu o glavni stvari, kot dokaz ustrezne strokovne usposobljenosti zadošča, če telefonsko svetovanje izvajajo „coachi za zdravje in dobro počutje“ (usposobljeni zdravstveni delavci, medicinske sestre), ki v približno tretjini primerov sodelujejo z zdravnikom?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.