Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-113/15. sz., RFA International kontra Bizottság ügyben 2018. november 15 -én hozott ítélete ellen az RFA International, LP által 2019. január 25-én benyújtott fellebbezés

(C-56/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: RFA International, LP (képviselők: B. Evtimov адвокат, M. Krestiyanova avocate, D. O'Keeffe, Solicitor, N. Tuominen, E. Borovikov, avocats)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

hozzon végleges ítéletet az ügyben, ha az eljárás helyzete megengedi;

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé újbóli mérlegelésre;

a Bizottságot kötelezze a Bíróság előtti eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a fellebbező által az elsőfokú eljárásban előterjesztett második jogalapot érintően a Törvényszék által tett megállapításokra korlátozódik.

A Törvényszék a megállapításaiban téves jogi értelmezést alkalmazott az alaprendelet1 11. cikkének (9) és (10) bekezdése vonatkozásában, és a bonyolult helyzetek értékelést érintően a Bizottságot e rendelkezések alapján megillető mérlegelési lehetőségek megengedhető terjedelmének túlságosan szélesként való meghatározása tekintetében. A fellebbező tisztelettel arra kéri a Bíróságot, hogy helyezze kívül a megtámadott ítéletet a következő indokok alapján.

A Törvényszék az alaprendelet értelmezését érintően két vonatkozásban téves jogalkalmazást követett el.

Először is a Törvényszék tévesen értelmezte az alaprendelet 11. cikkének (9) bekezdését. Az alaprendelet 11. cikkének (9) bekezdése értelmében változatlan körülmények esetén a Bizottságnak a lefolytatott felülvizsgálatok mindegyike során ugyanazt a módszert kell alkalmaznia, mint amelyet a vám megállapítását eredményező vizsgálat alkalmával használt, kellőképpen figyelembe véve az említett rendelet 2. cikkét. A Bizottság azonban annak értékelése során, hogy a dömpingellenes vámokat tükrözték-e a viszonteladási árak, ezen értékelést nem az első rendelethez vezető vizsgálat keretében meghatározott viszonteladási árak alapján végezte el, hanem a jelenlegi oroszországi termelési költségek alapján. Ez az alaprendelet 11. cikkének (9) bekezdése értelmében a módszer megváltoztatásának minősül. A Bizottság megállapította, hogy a körülmények az első vizsgálat óta jelentős mértékben megváltoztak, és különösen az orosz exportőrök termelési költségei hozzávetőlegesen 100%-kal megnövekedtek. A költségnövekedés azonban már a 2008–2010 visszatérítési vizsgálati időszakban létezett és ismert volt.

Másodszor a Törvényszék tévesen értelmezte az alaprendelet 11. cikkének (10) bekezdését, mivel téves jogi tesztet alkalmazott. A Törvényszék által kijelölt jogi teszt megköveteli, hogy a dömpingellenes vámoknak az exportárakba való beépítésére vonatkozó bizonyíték csak DDP2 árak adatai alapján nyújtható, és annak alátámasztása útján, hogy nem csak a dömpingellenes vámokat építették be az új árakba, hanem az összes felmerülő termelési költséget is. Sem az alaprendelet 11. cikkének (10) bekezdése, sem a dömpingellenes vámok visszatérítéséről szóló bizottsági értesítés3 nem tartalmaz ilyen követelményt.

Végezetül a Törvényszék érdemben téves ténymegállapításokat tett a következők megállapításakor:

A termelési költség növekedése csupán az első és a második visszatérítési vizsgálati időszak során került felszínre, és így az a körülmények olyan megváltozásának minősült, amely igazolta a módszer megváltoztatását. A Bizottság ugyanis már az első vizsgálati időszakban és a 2008–2010 visszatérítési vizsgálati időszakban tudott a költségnövekedésről.

A módszer megváltoztatását igazolja a mozgástér létrehozása és az olyan gazdasági szereplőkkel szemben egyenlőtlen bánásmód elkerülése, akikre ugyanazon intézkedések vonatkoznak. Az össze orosz termelő esetében ugyanis felmerült volna ugyanaz a költségnövekedés.

____________

1 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítések: HL 2010. L 7., 22. o.; HL 2016. L 44., 20. o.)

2 „Delivery duty paid”.

3 HL 2014. C 164., 9. o.