Language of document :

2019 m. sausio 25 d. RFA International, LP pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-113/15, RFA International / Komisija

(Byla C-56/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: RFA International, LP, atstovaujama advokatų B. Evtimov, M. Krestiyanova, solisitoriaus D. O'Keeffe, advokatų N. Tuominen, E. Borovikov

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priimti galutinį sprendimą, jeigu toje bylos stadijoje tai galima daryti;

papildomai, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui;

įpareigoti Komisiją atlyginti bylinėjimosi Teisingumo Teisme išlaidas, taip pat bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas yra susijęs tik su Bendrojo Teismo vertinimo dėl apeliantės ieškinio pirmoje instancijoje antrojo teisinio pagrindo ginčijimu.

Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Pagrindinio reglamento1 11 straipsnio 9 ir 10 dalių nuostatas ir pernelyg plačiai apibrėžė Komisijos diskrecines teises dėl sudėtingų situacijų vertinimo pagal šias nuostatas. Apeliantė prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl toliau nurodytų pagrindų.

Bendrasis Teismas padarė dvi teisines klaidas aiškindamas Pagrindinio reglamento nuostatas.

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalį. Pagal Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalį Komisija, atlikdama bet kuriuos peržiūrų tyrimus, taiko tą pačią metodiką, kuri buvo taikoma atliekant tyrimus, kurių pagrindu nustatytas muitas, tačiau atitinkamai atsižvelgia į šio reglamento 2 straipsnį. Be to, savo vertinime dėl antidempingo muitų atspindėjimo perpardavimo kainoje realumo, Komisija jį išanalizavo atsižvelgdama ne į tyrime, po kurio priimtas pirminis reglamentas, nustatytą perpardavimo kainą, bet į Rusijoje patirtas einamąsias gamybos išlaidas. Tai yra metodikos pakeitimas, kaip tai suprantama pagal Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalį. Komisija pastebėjo, kad aplinkybės gerokai pasikeitė nuo pirminio tyrimo, ypač Rusijos eksportuotojų gamybos išlaidos padidėjo 100 procentų. Tačiau išlaidų padidėjimas jau egzistavo ir buvo žinomas 2008−2010 m. grąžinimo tyrimų metu.

Antra, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 10 dalį taikydamas klaidingus teisinius kriterijus. Pagal Bendrojo Teismo teisinį vertinimą antidempingo muitų įtraukimą į eksporto kainą galima įrodyti tik per DDP2 kainų duomenis ir nurodant, kad ne tik antidempingo muitai sudaro naują kainą, tačiau ir visos patirtos gamybos išlaidos. Tokių reikalavimų nėra numatyta nei Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 10 dalyje, nei Komisijos pranešime dėl antidempingo muitų grąžinimo3 .

Galiausiai Bendrasis Teismas iš esmės neteisingai konstatavo faktines aplinkybes, kai padarė išvadą, kad:

gamybos išlaidų padidėjimas pasireiškė tik pirmojo ir antrojo grąžinimo tyrimų laikotarpiais ir tai sudarė pakitusias aplinkybes kaip metodikos pakeitimo pagrindą. Iš tiesų, Komisija žinojo apie išlaidų padidėjimą jau pirminio tyrimo ir 2008−2010 m. grąžinimo tyrimų metu.

metodikos pakeitimas pagrįstas vienodų veiklos sąlygų sukūrimu ir siekiant išvengti veiklos vykdytojų, kuriems būtų taikomos tos pačios priemonės, diskriminacinio vertinimo. Iš tiesų, visi Rusijos gamintojai patirtų vienodą išlaidų padidėjimą.

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51).

2 „Pristatyta, muitas sumokėtas“.

3 OL C 164, 2014, p. 9.