Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2019. uputio Okresný súd Bratislava V (Slovačka Republika) – Kazneni postupak protiv R.B.-a

(predmet C-149/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Okresný súd Bratislava V

Optuženik u glavnom postupku

R.B.

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 4. i člankom 8. stavkom 2. Direktive 2012/13/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Direktiva 2012/13/EU), pravom na slobodu i sigurnost iz članka 6. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), pravima obrane iz članka 48. stavka 2. Povelje i pravom na pošteno suđenje iz članka 47. Povelje, činjenica da nacionalna tijela za vrijeme oduzimanja slobode uhićeniku ne priopćavaju, u pisanom obliku, sve (dakle u potpunosti) informacije iz članka 4. stavka 2. Direktive 2012/13/EU (konkretno, pravo na uvid u spis) niti dopuštaju pobijanje takvog neinformiranja u smislu članka 8. stavka 2. Direktive 2012/13/EU? Ako je odgovor na ovo pitanje niječan, utječe li takvo kršenje prava Europske unije, u bilo kojem stadiju kaznenog postupka, na zakonitost oduzimanja osobne slobode putem uhićenja i određivanja istražnog zatvora, kao i na zakonitost daljnjeg zadržavanja?

Je li u skladu s člankom 4. Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP2 od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom, s načelom lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji i članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, člancima 82. i 83. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, pravom na pošteno suđenje predviđenim člankom 47. Povelje, načelom proporcionalnosti kazni predviđenim člankom 49. stavkom 3. Povelje, te s načelima proporcionalnosti, jedinstva, učinkovitosti i prednosti prava Unije, nacionalna odredba poput članka 172. stavka 4. slovačkog Kaznenog zakonika, koja sankcionira nezakonitu trgovinu drogom, pri čemu sudu ne dopušta da izrekne kaznu zatvora u trajanju manjem od 20 godina, bez mogućnosti uzimanja u obzir načela individualizacije kazne? U kontekstu odgovora na to pitanje, je li relevantna činjenica da djelo nezakonite trgovine drogom nije izvršila zločinačka organizacija u smislu prava Europske unije?

____________

1 SL 2012., L 142, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.)

2 SL 2004., L 335, str. 8. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 80.)