Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Fruits de Ponent S.C.C.L. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-290/16, Fruits de Ponent κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-183/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Fruits de Ponent S.C.C.L. (εκπρόσωποι: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset και A. Sellés Marco, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του τρίτου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υποθέσεως T-290/16, Fruits de Ponent κατά Επιτροπής 1 ·

κυρίως, σύμφωνα με το άρθρο 61, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν το Δικαστήριο κρίνει την υπόθεση ώριμη προς εκδίκαση, (i) να αποφανθεί επί της προσφυγής που ασκήθηκε πρωτοδίκως και να κάνει δεκτά τα περιεχόμενα σε αυτήν αιτήματα και (ii) να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας ή

επικουρικώς, εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση δεν είναι ώριμη προς εκδίκαση: (i) να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο για να εξετάσει την υπόθεση εκ νέου και (ii) να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1.    Πρώτον, η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε το άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 2 , κατά το μέτρο που: (i) για την εκτίμηση της υπάρξεως κατάφωρης παραβιάσεως, εφαρμόζει κριτήρια που είναι άσχετα ή αλυσιτελή, (ii) δεν δέχεται ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση που λαμβάνει μέτρα κατά σοβαρών διαταράξεων της αγοράς στο πλαίσιο της ΚΓΠ, οφείλει να αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών (άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ), (iii) δεν δέχεται ότι η Επιτροπή οφείλει να συγκεντρώνει δεδομένα πέραν των προβλεπόμενων βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων, και (iv) διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν οφείλει να συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις τιμές που εισπράττουν οι γεωργοί.

2.    Δεύτερον, η αναιρεσείουσα φρονεί ότι με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση το Γενικό Δικαστήριο: (i) παραμορφώνει τα πραγματικά περιστατικά κατά το μέτρο που ερμηνεύει κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο τα προσκομισθέντα ενώπιόν του αποδεικτικά στοιχεία, (ii) παραβιάζει τις αρχές που διέπουν το βάρος αποδείξεως δεχόμενο ως αποδεδειγμένα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που έρχονται σε αντίθεση με τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, (iii) παραβιάζει την αρχή venire contra factum proprium non valet, δεχόμενο ως βάσιμους τους ισχυρισμούς της Επιτροπής καίτοι αντιφάσκουν προς τις απαντήσεις της στους πολίτες στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας.

3.    Τρίτον, η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αντίκειται στο άρθρο 296 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατά το μέτρο που: (i) δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας ότι η Επιτροπή όφειλε να συγκεντρώσει στοιχεία με σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών και που (ii) δεν λαμβάνονται υπόψη και παραμορφώνονται οι ισχυρισμοί της αναιρεσείουσας σχετικά με τον σκοπό που οφείλει να επιδιώκει η Επιτροπή όσον αφορά τη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών, με αποτέλεσμα στο σκεπτικό της να μην απαντά στα επιχειρήματά της.

4.    Τέταρτον, η αναιρεσείουσα φρονεί ότι εν προκειμένω παραβιάζονται το άρθρο 39 ΣΛΕΕ και το άρθρο 219 του κανονισμού 1308/2013 3 , κατά το μέτρο που σε περίπτωση κρίσεως, αποκλειστικώς αρμόδια για την ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού κρίσεως είναι η Επιτροπή και όχι οι προσφεύγοντες ή οι ενώσεις παραγωγών.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:934

2 ΕΕ 2012, C 326, σ. 1.

3     Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 2013, L 347, σ. 671).