Language of document :

Žalba koju je 20. veljače 2019. podnio Lupin Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-680/14, Lupin protiv Komisije

(predmet C- 144/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Lupin Ltd (zastupnici: S. Smith, A. White, Solicitors, M. Hoskins, QC, V. Wakefield, Barrister)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

poništi utvrđenje Općeg suda koje se odnosi na različito postupanje s društvima Lupin i Krka, i

u skladu s člankom 61. Statuta, donese konačnu odluku u predmetu poništenjem ili smanjenjem novčane kazne koju je izrekla Komisija.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da je nagodba u području patenata koju su 30. siječnja 2007. sklopila društva Lupin i Servier ograničenje s obzirom na cilj u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a., osobito zbog sljedećih razloga:

Opći sud počinio je pogrešku u pogledu pravnih kriterija koji se primjenjuju za utvrđivanje povrede s obzirom na cilj, osobito u pogledu pravnih načela u predmetu C-67/13 P, Cartes Bancaire.

Opći sud nije utvrdio da je učinak odredbi o tržišnom nenatjecanju i o neosporavanju u nagodbama jednak neovisno o postojanju bilo kakvog poticaja.

Opći sud nije analizirao ili objasnio razliku između opravdanih i neopravdanih obrnutih plaćanja, protivno načelu pravne sigurnosti.

Opći sud pogriješio je time što je utvrdio da postojanje „poticaja” u pogledu društva koje proizvodi generičke lijekove opravdava utvrđenje ograničenja s obzirom na cilj. Ni dodjela „prednosti” od strane društva koje proizvodi generičke lijekove ne može opravdati takvo utvrđenje.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da dvoznačan tekst ograničenja iz sporazuma treba tumačiti u smislu da se odnosi na proizvode koji nisu obuhvaćeni područjem primjene patenta o kojem se vodi spor između stranaka.

Nepostojanje ograničenja s obzirom na posljedicu

Opći sud smatrao je da je prigovor koji je društvo Lupin podnijelo protiv Komisijina utvrđenja o ograničenju s obzirom na posljedicu bespredmetan, s obzirom na to da je Opći sud potvrdio Komisijino utvrđenje o postojanju ograničenja s obzirom na cilj. Drugi žalbeni razlog društva Lupin temelji se na tome da bi Sud, ako poništi to utvrđenje s obzirom na cilj, trebao donijeti konačnu odluku o žalbi društva Lupin na način da poništi Komisijino utvrđenje o ograničenju s obzirom na posljedicu, osobito zbog sljedećih razloga:

Komisija je počinila pogrešku koja se tiče prava time što je svoju odluku utemeljila na obrnutim plaćanjima i/ili znatnom poticaju.

Komisija je trebala analizirati pitanje ograničenja s obzirom na posljedicu pozivanjem na teoriju o akcesornim ograničenjima i/ili načelima koja su priznata u predmetu C-309/99, Wouters i/ili članak 102. UFEU-a.

Svojom ocjenom tržišnog položaja društva Servier u svrhu članka 101. stavka 1. UFEU-a, Komisija je izravno prenijela svoja utvrđenja o vladajućem položaju u skladu s člankom 102. UFEU-a, koja su poništena (predmet T-691/14, Servier i dr. protiv Komisije).

Novčana kazna

Treći žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud počinio pogrešku u pogledu novčane kazne time što je navodnu povredu ocijenio kao novu.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud, prilikom izricanja novčane kazne, počinio pogrešku u pogledu obveze da uzme u obzir i težinu i trajanje navodne povrede.

Peti žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud počinio pogrešku time što, prilikom određivanja novčane kazne, nije uzeo u obzir vrijednost prijava patenata prenesenih s društva Servier na društvo Lupin.

Šesti žalbeni razlog, koji se iznosi podredno u slučaju da Komisija uspije u svojim zahtjevima u okviru žalbe u predmetu T-684/14, Krka, a koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku time što je smatrao da Komisijinim postupanjem prema društvu Lupin, u odnosu na postupanje prema društvu Krka, nije povrijeđeno načelo jednakog postupanja.

____________