Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 4 Ιανουαρίου 2019 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο πενταμελές τμήμα) στις 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-447/16, Pirelli Tyre κατά EUIPO

(Υπόθεση C-6/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: J. Ivanauskas)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει την Pirelli Tyre SpA στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γραφείο προβάλλει ως μόνο λόγο ακυρώσεως την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, του κανονισμού 40/941 .

Το Γενικό Δικαστήριο, καθόσον έκρινε ότι, προκειμένου να εμπίπτει στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, του κανονισμού αριθ. 40/94, σήμα που απεικονίζει μέρος προϊόντος πρέπει να αντιπροσωπεύει, ποσοτικά και ποιοτικά, σημαντικό μέρος του προϊόντος αυτού, το Γενικό Δικαστήριο παρερμήνευσε τους όρους αυτού του λόγου απαραδέκτου·

Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε ότι μία μόνη αυλάκωση που αναπαρίσταται στο επίμαχο σημείο δεν είναι ικανή για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, του κανονισμού 40/94, επειδή σε πέλμα ελαστικού εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. Πρώτον, το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, του κανονισμού 40/94 απαιτεί να εξετάζεται το τεχνικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με το χαρακτηριστικό ενός προϊόντος το οποίο αναπαρίσταται στο επίμαχο σημείο, και όχι το τεχνικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από το συνολικό προϊόν. Δεύτερον, για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, του κανονισμού 40/94, είναι άνευ σημασίας εάν μία και μόνη αυλάκωση που αναπαρίσταται στο επίμαχο σημείο συνδυάζεται με άλλα στοιχεία του πέλματος του ελαστικού εφόσον παράγει μόνη της ένα τεχνικό αποτέλεσμα και συμβάλλει στη λειτουργία του εν λόγω πέλματος·

Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένα εκτίμησε ότι η καταχώριση μίας μόνης αυλάκωσης αναπαριστάμενης στο επίμαχο σημείο δεν θα μπορούσε να εμποδίσει τους ανταγωνιστές της Pirelli από το να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά ελαστικά που ενσωματώνουν την ίδια ή παρόμοια αυλάκωση. Μολονότι πέλμα ελαστικού αποτελείται από τον συνδυασμό και την αλληλεπίδραση διαφόρων στοιχείων, τουλάχιστον ένα μέρος του κοινού είναι σε θέση να εντοπίζει διάφορους τύπους αυλακώσεων που εμφανίζονται στο πέλμα του ελαστικού.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1).