Language of document :

Žalba koju je 4. siječnja 2019. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. listopada 2018. u predmetu T-447/16, Pirelli Tyre protiv EUIPO-a

(predmet C-6/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Ivanauskas, agent)

Druge stranke u postupku: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

poništi pobijanu presudu;

naloži društvu Pirelli Tyre SpA snošenje troškova Ureda.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Ured se poziva na jedini žalbeni razlog, povredu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/941 .

zahtijevajući da znak koji opisuje dio proizvoda, da bi bio obuhvaćen člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (ii) Uredbe br. 40/94, treba kvantitativno i kvalitativno predstavljati znatni dio tog proizvoda, Opći je sud pogrešno protumačio pretpostavke ovog razloga za odbijanje;

Opći je sud pogrešno smatrao da jedini utor prikazan u osporenom znaku ne može imati tehničku funkciju u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 jer se na gaznom sloju gume pojavljuje u kombinaciji s drugim elementima. Kao prvo, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Uredbe br. 40/94 zahtijeva ispitivanje tehničkog rezultata koji je ostvarila značajka proizvoda prikazana u dotičnom znaku, a ne tehničkog rezultata koji je ostvario čitavi proizvod. Kao drugo, za potrebe članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 nije relevantno kombinira li se jedan utor koji je prikazan u osporenom znaku s drugim elementima gaznog sloja gume jer sam po sebi ostvaruje tehnički rezultat i doprinosi funkcioniranju gaznog sloja gume;

Opći je sud pogrešno pretpostavio da registracija jednog utora prikazanog u osporenom znaku ne može spriječiti Pirellijeve konkurente da izrađuju i stavljaju na tržište gume koje imaju iste ili slične utore. Iako se gazni sloj gume sastoji od kombinacije i interakcije različitih elemenata, barem dio javnosti bi mogao prepoznati različite vrste utora na gaznom sloju gume.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.)