Language of document :

A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-447/16. sz., Pirelli Tyre kontra EUIPO ügyben 2018. október 24-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által 2019. január 4-én benyújtott fellebbezés

(C-6/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A többi fél az eljárásban: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Pirelli Tyre SpA-t kötelezze az EUIPO részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EUIPO egyetlen jogalapot hoz fel, amely a 40/94 rendelet1 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésén alapul.

A Törvényszék azzal, hogy megkövetelte, hogy ahhoz, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartozzon, az áru egy részét ábrázoló megjelölésnek mennyiségi és minőségi szempontból is az áru egy jelentős részét kell ábrázolnia, tévesen értelmezte e kizáró ok feltételeit;

A Törvényszék tévesen vélte úgy, hogy a vitatott megjelöléssel ábrázolt egyetlen sáv nem tölthet be műszaki funkciót a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazásában, mert az a gumiabroncsokon más elemekkel együtt szerepel. Először is, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja a szóban forgó megjelöléssel ábrázolt áru jellemzője által elérni kívánt műszaki eredmény, és nem az áru egésze által elérni kívánt műszaki eredmény vizsgálatát követeli meg. Másodszor, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazásában nincs jelentősége annak, ha a vitatott megjelöléssel ábrázolt egyetlen sávot a gumiabroncs-futófelület más elemeivel kombinálják, hiszen az önmagában véve is műszaki eredményt ér el, és hozzájárul e gumiabroncs-futófelület működéséhez;

A Törvényszék tévesen vélelmezte, hogy a vitatott megjelöléssel ábrázolt egyetlen sáv lajstromozása nem akadályozhatja meg a Pirelli versenytársait abban, hogy azonos vagy hasonló sávokat magukban foglaló gumiabroncsokat gyártsanak és forgalmazzanak. Bár a gumiabroncs-futófelületek több alkotóelemből tevődnek össze és ezek egymással kölcsönhatásban vannak, legalább a közönség egy része képes a gumiabroncs-futófelületeken megtalálható különféle típusú sávokat beazonosítani.

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)