Language of document :

2019 m. sausio 4 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-447/16, Pirelli Tyre / EUIPO

(Byla C-6/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama J. Ivanausko

Kitos proceso šalys: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš Pirelli Tyre SpA Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu – Reglamento Nr. 40/941 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu.

Reikalaudamas, kad, norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, žymuo, vaizduojantis dalį prekės, turi būti kiekybiška ir kokybiška didelė šios prekės dalis, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino sąlygas, taikomas šiam atmetimo pagrindui.

Bendrasis Teismas klaidingai nustatė, kad ginčijamame žymenyje nurodytas atskiras griovelis negali atlikti techninės funkcijos, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, nes padangos protektoriuje jis yra kartu su kitais elementais. Pirma, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje reikalaujama įvertinti techninį rezultatą, pasiekiamą tam tikra žymenyje vaizduojamos prekės funkcija, o ne techninį rezultatą, kuris pasiekiamas naudojant visą prekę. Antra, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, nesvarbu, ar ginčijamame žymenyje nurodytas atskiras griovelis yra derinamas su kitais padangos protektoriaus elementais, nes juo pačiu yra pasiekiamas techninis rezultatas ir prisidedama prie padangos protektoriaus veikimo.

Bendrasis Teismas klaidingai nustatė, kad ginčijamame žymenyje vaizduojamo atskiro griovelio registracija negali užkirsti kelio Pirelli konkurentams gaminti ir parduoti padangų, ant kurių yra panašių ar identiškų griovelių. Padangų protektorius susideda iš įvairių elementų derinio ir jų sąveikos, tačiau bent dalis visuomenės galėtų nustatyti skirtingus padangų protektoriaus griovelių tipus.

____________

1 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).